DFC Turkey

LEADATHON TÜRKİYE

Leadathon Türkiye, DFC Türkiye ile Rising Leaders Academy’nin beraber yarattığı bir platformdur. Çocuklarla yetişkinleri bir araya getirerek nesiller arası öğrenmeyi destekler. Özel/kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve çocuklar arasında iş birliğini geliştirmek için köprü kurar.

LEADATHON TÜRKİYE’DE NELER VAR?

Her sene Leadathon Türkiye platformunda atölye çalışmaları, münazaralar, ağ kurma çalışmaları, yarışmalar, ideathonlar, proje geliştirme toplantıları ve simülasyonlar gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

Nesiller arası öğrenme, bir kuşağın deneyimlerini ve bilgiyi sonraki kuşaklara aktarma sürecini ifade eder. Bu süreç, kültürel değerlerin, geleneklerin, bilgi ve becerilerin bir nesilden diğerine geçişini içerir.

Geçmiş kuşaklardan gelen bilgi ve deneyimler, genç nesillerin bu bilgiyi kullanarak yeni fikirler geliştirmelerine ve mevcut sorunlara yeni çözümler üretmelerine yardımcı olabilir ve iki nesil arasındaki bağları güçlendirir.